Wie in de pot wil roeren, moet ook een lepel willen vastnemen

Belofte maakt schuld. In aanloop van de verkiezingen van 2020 voor de raad van bestuur van de OVB, schreef ik een artikel over de 'mannelijke vijftiger'. Zo nu en dan krijg ik er nog wel ‘ns een rake rechtse over :-). Ik schreef toen:

'Onder de kandidaten voor de raad van bestuur is 13 procent jonger dan 50 (2) en 13 procent vrouwelijk (2). We kunnen zonder blozen stellen dat het profiel van de kandidaten mannelijk en vijftiger (53,5) is.

In de huidige algemene vergadering is 5 procent dertiger en 29 procent vrouwelijk. Als het op diversiteit aankomt, reikt dit slechts tot enkele procenten. Ik deed ook een poging om de gemiddelde leeftijd van de algemene vergadering te bepalen, en bij benadering, komt dat op 53 jaar .Opvallend (en misschien niet toevallig?): ook hier is het profiel in hoofdzaak mannelijk en.. vijftiger.

Geen slecht woord over de mannelijke vijftiger. Al zeker niet als ze engagement tonen. Maar het is ook wel echt belangrijk dat mijn generatie, en zelfs jonger, die nog een lange advocatencarrière voor de boeg heeft, zich ook zélf engageert om mee aan de knoppen te zitten om zo de lijnen van het beroep voor de toekomst uit te zetten. Zowel in de algemene vergadering als het bestuur van onze orde.'

Ik zette er ook bij: 'Als ik verkozen word, maak ik er een echt werkpunt van om meer jongere en vrouwelijke advocaten te enthousiasmeren voor de OVB. Ze zijn er onmiskenbaar broodnodig.'

Belofte maakt dus schuld. Binnenkort lanceren de meeste balies richting hun achterban de oproep tot een kandidatuur voor een zitje in de algemene vergadering. Op het eind van dit gerechtelijk jaar loopt het mandaat van de huidige algemene vergadering af en zijn er verkiezingen. Een verkiezingsronde waarbij we toch de ambitie zouden moeten hebben om de beroepsgroep te laten weerspiegelen in de samenstelling van die algemene vergadering.

Even wat cijfers. De Vlaamse advocaten zijn pakweg met 11 duizend. 17 procent ervan is advocaat-stagiair. 45 procent is vrouwelijk. Ik ben nog op zoek naar het exacte cijfer, maar op basis van de cijfers waarover ik nu al beschik, lijkt zeker de helft van onze Vlaamse advocaten jonger dan 40 jaar.

En hoe ziet onze algemene vergadering er dan vandaag uit? Die had de afgelopen twee jaar 50 rechtstreeks verkozen leden. Daarvan is 36 procent vrouwelijk (18 leden van de 50), 6 procent jonger dan 40 (amper 3 leden van de 50, echt waar) en 0 procent stagiair (geen). 30 procent van de rechtstreeks verkozenen zijn oud-stafhouders. Over enige andere diversiteit moet er zelfs nog niet worden gesproken.

Ik hoop dat dit kan veranderen. Er is natuurlijk niets fout met zij die wél verkozen zijn en zich voor de algemene vergadering, en bij uitbreiding de OVB, inzetten. Maar representatief voor de Vlaamse advocaat is deze samenstelling van de algemene vergadering helemaal niet.

Wie de toekomst van ons beroep mee wil invullen, zal dat alvast wel vanuit de algemene vergadering kunnen, en moeten, doen. De algemene vergadering is bij uitstek dé belangrijkste plek voor onze Vlaamse advocatuur. Het is het hoogste orgaan van de OVB. Het is op die plek dat zaken zoals het beleid, budget, reglementen,... worden bepaald én goedgekeurd. Wil je dus verandering of graag dat ander beleid wordt gevoerd? Dan moet het van daaruit gebeuren. Ik weet niet of veel advocaten wel goed weten of beseffen hoe belangrijk deze algemene vergadering voor ons allemaal is.

Maar. Wie in de pot wil roeren, moet ook een lepel willen vastnemen. En niet rond de pot draaien. :-) Voordat onze algemene vergadering representatief kan zijn voor onze beroepsgroep, moeten er vanuit die beroepsgroep natuurlijk ook kandidaten opstaan die verkozen kunnen worden. Die jongere of vrouwelijke advocaten komen meestal al niet aan de start, zodat ze natuurlijk ook onmogelijk de finish kunnen halen. Zij die hun stem willen gehoord zien, of hun stem missen, kunnen ook zelf die stem zijn.

Vandaar mijn warme oproep aan de jongere en vrouwelijke advocaten die graag mee willen tekenen aan de toekomst van ons beroep: stel je kandidaat voor de algemene vergadering. Pak die lepel vast, gooi wat spicy kruiden in de pot, en roeren maar!

Bram Vandromme

blijf op de hoogte van onze plannen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info